Ihaleler
Header Resmi
Kilitli Parke Döseme Isi Ilani Hk.
İhale Başlangıç Tarihi : 10 Mart 2023    İhale Bitiş Tarihi : 15 Mart 2023

Ekapta 2023/238451 no ile  Belediyemiz tarafindan 24.03.2023 tarihinde ihale edilecek olan Kilitli Parke döseme isine ait ilan metni yazimiz ekindedir. 

Ihale tarihi:24.03ç32023 saat :10.30

ILÇEMIZ MUHTELIF MAHALLELERINDE 6 CM LIK RENKSIZ KILITLI PARKE TASI ILE ÇEVRE DÜZENLEMESI YAPIM ISI

SARIOGLAN BELEDIYESI MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ

Ilçemiz Muhtelif Mahallelerinde 6 cm lik Renksiz Kilitli Parke Tasi Ile Çevre Düzenlemesi Yapim Isi yapim isi 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açik ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alinacaktir.  Ihaleye iliskin ayrintili bilgiler asagida yer almaktadir:

IKN

:

2023/238451

 

1-Idarenin

a) Adi

:

SARIOGLAN BELEDIYESI MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ

b) Adresi

:

SENYURT MAHALLESI MEHMET ÖZHASEKI CADDESI NO :8 38820 SARIOGLAN/KAYSERI

c) Telefon ve faks numarasi

:

3528112550 - 3528112186

ç) Ihale dokümaninin görülebilecegi ve e-imza kullanilarak indirilebilecegi internet sayfasi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-Ihale konusu yapim isinin

a) Adi

:

Ilçemiz Muhtelif Mahallelerinde 6 cm lik Renksiz Kilitli Parke Tasi Ile Çevre Düzenlemesi Yapim Isi

b) Niteligi, türü ve miktari

:

Ilçemiz Muhtelif Mahallelerinde 3700 metrekare 6 cm lik Renksiz Kilitli Parke Tasi Ile Çevre Düzenlemesi Yapim Isi
Ayrintili bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümani içinde bulunan idari sartnameden ulasilabilir.

c) Yapilacagi/teslim edilecegi yer

:

Sarioglan Ilçesi Mahalleleri (Çalisma yapilacak alanlar Sarioglan Belediye Baskanligi Tarafindan Belirlenip Yükleniciye gösterilecektir.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (KirkBes) takvim günüdür.

d) Ise baslama tarihi

:

Sözlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapilarak ise baslanacaktir.


3-Ihalenin

a) Ihale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.03.2023 - 10:30

b) Ihale komisyonunun toplanti yeri (e-tekliflerin açilacagi adres)

:

Sarioglan Belediye Binasi Toplanti Salonu


4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Isteklilerin ihaleye katilabilmeleri için asagida sayilan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat disi unsurlara iliskin bilgileri e-teklifleri kapsaminda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kisilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklik oranlarina (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularina iliskin bilgiler idarece EKAP’tan alinir.
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ihale konusu iste idarenin onayi ile alt yüklenici çalistirilabilir. Ancak isin tamami alt yüklenicilere yaptirilamaz.
4.1.6 Tüzel kisi tarafindan is deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, ticaret ve sanayi odasi/ticaret odasi bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklari veya yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

Idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:

4.3.1. Is deneyim belgeleri:

Son on bes yil içinde bedel içeren bir sözlesme kapsaminda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranindan az olmamak üzere ihale konusu is veya benzer islere iliskin is deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler ve benzer islere denk sayilacak mühendislik ve mimarlik bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek isler:

Her Türlü Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalismalari Ile Her Türlü Insaat Çalismalari Benzer Is Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer ise denk sayilacak mühendislik veya mimarlik bölümleri:

Mimarlik, Mühendislik ve Peyzaj Mimarligi Diplomalari


5. Ekonomik açidan en avantajli teklif sadece fiyat esasina göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

7. Ihale dokümani EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarin, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanini indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazirlandiktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliskin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. Istekliler tekliflerini, her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat seklinde verilecektir. Ihale sonucunda, üzerine ihale yapilan istekli ile birim fiyat sözlesme imzalanacaktir.


10. Bu ihalede, isin tamami için teklif verilecektir.

11. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diger hususlar:

Ihalede Uygulanacak Sinir Deger Katsayisi (N) : 1,2
Teklifi sinir degerin altinda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açiklama istenecektir.

 


Güncel Ihalelerimiz
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör