KURUMSAL
Header Resmi
İlçemizin Tarihçesi
Tarihçe

Sarıoğlan İlçesinin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Eski bir yerleşim merkezi olduğu söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Pınarbaşı ilçesine bağlı küçük bir yerleşim merkezidir. Bünyan’ın ilçe oluşundan sonra Bünyan ilçesine bağlanmıştır. İlçeye bağlı Palas ve Karaözü kasabaları daha eski yerleşim merkezleridir.

Palasmahallesinde bulunan ulu camii 1200 yılında yapılmıştır.

Cumhuriyet dönemi yıllarında sarıoğlan ilçesine 200 aile balkan göçmeni yerleştirilmiş olup bunlar yöre halkı ile kaynaşmıştır.

Toplam 6 köyde Yedi Bucak Avşarları yaşar.Palas Kasabasında yaşayan halkın Çepni olduğu rivayet edilmektedir...

1 Nisan 1960 tarihinde TBMM’nin İdari Sistemler Değişikliği hakkındaki yasa ile idari bakımından ilçe şeklini almıştır.

Coğrafya

1929 yılında Haydarpaşa - Kars demiryolu ilçe içinden geçerek batı ve doğuya ulaşımı kolaylaştırmıştır. Demiryolu üzerine kurulan istasyon halkın büyük bir ihtiyacına cevap vermiştir. Sivas - Kayseri karayolu ilçenin yakınından geçmektedir. Sarıoğlan ilçesinin Kayseri’ye uzaklığı karayolundan 61 km'dir. Yol sürekli açıktır.

Sarıoğlan ilçesi, 1948 yılında Kesdoğan çayının taşmasıyla sel baskınına uğramıştır. Eski yerleşim yerini terk eden ilçe sakinleri bugünkü yerine taşınmıştır. Eski yerleşim yeri ilçenin kuzeydoğusundadır.

İlçe kuzeybatıdan Felahiye - Özvatan, doğuda Akkışla - Gemerek, güneyinde Bünyan, batıda Kocasinan ilçeleri ile çevrilmiş bulunmaktadır. Sarıoğlan ilçesinin toprakları çevresindeki düzlükler ve bunları kuşatan çıplak engebeli, sırt ve yamaçlardan meydana gelmektedir. Dağlar daha ziyade ufak toprak ve taş yığınlarının meydana getirdiği sıra halinde tepeleri andırır. Beştepeler, üçtepeler, hamburnu tepesi, kepirçe dağı, altıparmak tepeleri yüksektir. Yöreyi çevreleyen belli başlı dağlar şunlardır; Palas mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki Demirhan dağı, Sarıoğlan ilçesi’nin batısındaki Kuşaklı, Palas, Üzerlik, Ömerhacılı arasında Kocadağı, kuzeydoğuda Kepirçe dağı, Gaziler ile Özvatan ilçesi arasındaki Sultansekisi Dağı, Gaziler kasabası ile Çayıralan arasındaki Akdağ ve Keçikalesi dağları mevcuttur. En büyük dağ Keçikalesi olup, 1500 m yüksekliğindedir.

İlçe merkezinde rakım 1148 m'dir. Türkiye’nin en büyük nehri olan Kızılırmak Karaözü mahallesinden itibaren Sarıoğlan ilçe hudutlarına girer. Kale, Burunören, Üzerlik köyleri arasından geçerek ilçe sınırlarını terk eder. Kızılırmak üzerinde iki yerde geçit vardır. Birincisi; Şahruk Bey tarafından yaptırılan sekiz gözlü tarihi taş köprüdür. Köprü her türlü ulaşıma elverişlidir. İkincisi; Küpeli mahallesi ve Üzerlik mahallesi arasında yapılan demir direkler üzerine oturtulan köprüdür. Bu köprü de ulaşıma açıktır. İlçenin bir diğer önemli akarsuyu Hinzir Dağlarından çıkıp Burunören köyü sınırlarında Kızılırmak nehrine dökülen Kesdoğan çayıdır. Çay üzerine bentler yapılarak arazinin sulanması sağlanmıştır. İlçe topraklarını ikiye bölen ve uzunluğu 45 km'yi bulan bu çay üzerinde dört tane köprü vardır. İlkbahar ve sonbaharda yağışların fazla olduğu zamanlarda taşmaktadır.

Palas mahallesinde bulunan Tuzla Gölü nün 2/3’ü tuz ile kaplıdır. Diğer kısımları bataklık ve çamurdur. Gölün alanı 29,6 km²'dir. Göl önceleri tuzla olarak kullanılmış, içerisinde sağlığa zararlı olan alçı mayası bulunduğundan kapatılmıştır.

Çiftlik mahallesinde Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3.000.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 38,00 m., normal su kotunda göl hacmi 22,00 hm3, normal su kotunda göl alanı 2,65 km2'dir. Baraj 6.144 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

Balkanlardan gelen ikiyüz kadar aile toplu olarak Sarıoğlana yerleştirilmiştir. Günümüzde bu Sarıoğlanlı Balkan göçmenleri kendi aralarında bir dernek kurmuşlardır. Zaman zaman bir araya gelir ve Sarıoğlanla ilgili anılarını anlatırlar.

İç Anadolu hüküm süren kara iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Ortalama yağış 350–400 mm olup, yağışın önemli kısmı ilkbahar ve kış aylarında düşmektedir. Bitki örtüsü; Kızılırmak boyunca küçük boylu bitki türü mevcuttur. Kaymakamlık tarafından Alamettin, Gaziler ve Ömerhacılı mahallelerinde büyük çaplı ağaç dikimi başlamıştır. 40 dekarlık alana Sarıoğlan Kaymakamlığınca 75. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı yapılmıştır.

İdari Yapı

İlçede 6 belediye, 16 mahalle, 5 kasaba ve 19 köy vardır. En uzak köylerin ilçe merkezine uzaklığı 29 km'dir. (Kızılpınar ve Alamettin kasabası) Çiftlik kasabası merkeze 12 km mesafededir. Palas ve Karaözü kasabaları 14 km'dir. Tatılı ve Üzerlik köyleri merkeze yakındır.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra büyükşehir yasasının yürülüğe girmesiyle, 5 belde ve 18 köy sarıoğlan belediyesi bünyesinde mahalle olarak 26 mahalleden oluşan bir ilçe olmuştur.

2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre merkez nüfusu 5.222, kasaba ve köylerin nüfusu 26 605 olup, toplam nüfus 31 827’dir. Yıllık nüfus artış hızı şehir merkezinde binde 7.44, köylerde ise –4.07 olup, toplamda ise –2 nüfus azalması görülmektedir.

Eğitim ve Kültür

İlçe gelinde okuma ve yazma oranı %95 dir. Okullaşma oranı %99’dır. 2007 yılında ilçe merkezinde atıl durumda bulunan eski Cumhuriyet İlköğretim Okulu Kayseri Valiliği’mizce tadilat yaptırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Etüd Merkezi olarak tahsis edilmiş olup, Sarıoğlan Etüd Merkezi’nde hafta sonları 08:30 – 12:30 saatleri arasında ilçemize bağlı köy ve kasaba öğrencilerine, 13:00-17:00 saatleri arasında ilçe merkezinde bulunan ilköğretim okulu öğrencilerine dershane hizmeti verilmektedir.

İlçe genelinde taşımalı ilköğretim uygulaması yapılmaktadır. Taşımalı İlköğretim Uygulamasında 15 köy öğrencisi 4 taşıma merkezine (ilköğretim okuluna) taşınmaktadır. Taşıma merkezi okullarında taşınan öğrencilerin tamamına sıcak yemek verilmektedir.

İlçe merkezi ve köylerinde; 4 adet lise, 5 adet 8 sınıflı ilköğretim okulu, 2 adet 5 sınıflı ilköğretim okulu ve 2 adet birleştirilmiş ilköğretim okulu mevcuttur. Bu okullardan 8’inde okul öncesi sınıf(anasınıfı) mevcuttur.

İlçede önceden çocuk kütüphanesi olarak açılan daha sonra Halk kütüphanesine çevrilen kütüphane mevcuttur. İlçemizin Şenyurt Mahallesi Güven Caddesi üzerinde mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü’ne ait binada kütüphane faaliyetleri yürütülmektedir. İlçe merkezinde spor sahası mevcut olup, halkın hizmetine sunulmuştur.

Ekonomi

İlçe merkezi ile bütün köy kasabalardaki nüfusun çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılık ile temin etmektedir. Mevcut nüfusun %75-80’ni ziraatla uğraşmaktadır.

İlçe sınırları itibariyle 92.500 hektar civarında arazi varlığı mevcut olup, 80.300 hektarı kıraç 12.200 hektarı sulanabilir durumdadır.

Yine 2008 yılında yapımı tamamlanan Sarıoğlan Sulama Barajı’nın kanal inşaatının da bitmesiyle 61.230 da kuru tarım alanı sulanabilir hale gelecektir.

Hayvancılık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 1987 yılında başlatılan kültür ırkı süt ineği ithali sayesinde ilçe merkezinde ve bazı köylerinde toplam 80 adet süt işletmesi kurulmuştur. Kurulan bu işletmelere 337 baş süt ineği verilmiştir. İlk verilen ithal süt ineklerinde mevcuda dahil olmak üzere günümüze kadar gelen ithal kökenli hayvanların mevcudu 1200 adede ulaşmıştır.

Ekonominin canlandırılması ve çiftçilerimizin ürettikleri sütlerin değerlendirilmesi amacıyla Sarıoğlan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın gayret ve çabaları ile ilçemiz merkezinde süt toplama merkezi kurulmuştur.

İlçede halihazırda bir adet banka mevcuttur. T.C. Ziraat Bankası A.Ş olmak üzere tarıma dayalı olması sebebiyle banka faal durumdadır. İlçe merkezinde Kayseri Caddesi üzerinde küçük sanayi bölgesi bulunmaktadır.
SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör