KURUMSAL
Header Resmi
Sarıoğlan Belediyesi Etik Komisyonu Kararı

Sarıoğlan Belediyesi Etik Komisyonu Belediye Başkanı Bekir AYYILDIRIM Başkanlığında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Çetin TOSUN, Yazı İşleri Müdürü Hikmet GÖKKURT, Emlak ve İstimlak Müdürü Fatma KARA, İmar ve Şehircilik Müdür V. İsmail ÇATALKAYA, Fen İşleri Müdür V Faruk TUNCA Mali Hizmetler Şef Bülent ÖZTÜRK ’ ün katılımıyla 22/04/2019 tarihinde saat:10:00’da Başkanlık Makam Odasında toplanarak;

1-                           Kamu           Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin etik komisyonuna verdiği yetkiler çerçevesinde personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılan başvuruların değerlendirmesinin yapılması,

2-   Yönetmeliğin “Etik davranış ilkelerine uyma” başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince, etik sözleşmesi imzalamayan kamu personeline “Etik Sözleşme”nin imzalatılarak, özlük dosyasına konulmasının sağlanması,

3-     25 Mayıs Etik Günü ve Haftasında (25 Mayıs - 31 Mayıs 2019) tarihleri arasında, Belediyemiz Birimlerinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak              üzere                                  seminer                                  verilmesi,

4-   Birim Amirleri tarafından personelin, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilke değerlerine bağlı olarak görev                              yapılıp                yapılmadığının          kontrol     edilmesi,,

5-                                             Belediyemiz                       Birimlerinde görev yapan personeller, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini zaman kaybetmeden hemen görecekler; Memur ve vatandaş arasındaki ikili ilişkilerde nazik, nezaket kuralları           çerçevesinde      hareket                          edilmesi,


SARIOĞLAN BELEDİYESİ
Şenyurt Mah. Kayseri Cad. No:20 Sarıoğlan / Kayseri
0352 811 20 14
ULAŞIM ( Kroki )
Google Haritalar üzerinden Belediyemize en kolay şekilde ulaşabilirsiniz...
Web tasarım Medyatör